معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده

هر کالایی که در بازار برای فروش عرضه می گردد، در فرآیند تولید خود توسط چندین تولید کننده به تدریج ساخته می شود که قیمت آن در طول این روند و فرآیند، افزایش می یابد.

این افزایش قیمت، حاصل زحمات و تلاش های تولید کنندگان از ابتدای کار تا انتهای چرخه تولید می باشد که به این ارزش اضافی ایجاد شده، ارزش افزوده می گویند.

مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده به نوعی از مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله ای گفته می شود که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیر تصاعدی) اعمال می گردد اما نهایتا مصرف کنندگان نهایی تنها پرداخت کنندگان واقعی آن می باشند.

معـــافيـت های مالیات بر ارزش افزوده:

طبق قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده دارای معافیت هایی می باشد که در زیر مواد آن را ذکر می کنیم:

ماده ۱۲ـ عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف می باشد:

 1. محصولات كشاورزی فرآوری نشده
 2. دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان
 3. انواع كود، سم، بذر و نهال
 4. آرد خبازی، نان، گوشت، قنـد، شـكر، بـرنج، حبوبـات و سـويا، شـير، پنيـر، روغـن نبـاتي و شـير خشـک مخصوص تغذيه كودكان
 5. كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات
 6. كالا های اهدايی به صورت بلاعوض به وزارت خانه ها، موسسات دولتی و نهاد های عمومی غير دولتی با تاييد هيئت وزيران و حوزه های علميه با تاييد حوزه گيرنده هدايا
 7. كالاهايی كه همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
 8. اموال غير منقول
 9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمـانی، خـدمات درمـانی (انسـانی، حيـوانی و گيـاهی) و خـدمات توان بخشـی و حمايتی
 10. خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات های مستقيم
 11. خدمات بانكی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتبـاری و صـندوق هـای قـرض الحسـنه مجـاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس به موجب ماده 9 قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جديد به منظور تسهيل اجرای سياست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب 1388/09/25 مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است و از تاريخ 1388/11/15 لازم الاجرا می باشد.
 12. خدمات حمل و نقل عمومی مسافربری درون و برون شهری جاده های ريلی، هوايی و دريايی
 13. فرش دستباف
 14. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی كه طبق آئين نامـه ای كـه بـا پيشـنهاد مشـترک وزارت خانـه هـای علـوم تحقيقات و فناوری، امور اقتصادی و دارايی، بهداشت، درمان و آموزش پزشـكی، آمـوزش و پـرورش و كـار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران می رسد.
 15. خوراک دام و طيور
 16. رادار و تجهيزات كمک ناوبری هوا نوردی ويژه فرودگاه هـا بر اسـاس فهرسـتی كـه بـه پيشـنهاد مشـترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران می رسد.
 17. اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنيتی بر اساس فهرستی كه به پيشنهاد مشـترک وزارت دفاع و پشتيبانی نيرو های مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارايی تهيه و بـه تصـويب هيـئت وزيـران مـی رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتی پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود.

واتس آپ پشتیبانی: 09035797814

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Previous post طرح جامع مالیاتی چیست؟
Next post صفر تا صد اجرا و قوانین حسابداری پیمانکاری همراه با نمونه