09035797814
ایران، تهران امامزاده حسن خیابان لقمان حکیم توسعه مجازی نیل

چرا به یک سیستم اتوماسیون CRM و مدیریتی نیاز داریم؟

در زندگی یک صاحب کسب و کار کوچک زمانی پیش می آید که وقت رشد او خواهد بود. هر کسی به این مرحله از زندگی وارد می شود. فرقی نمی کند که چه کاری بکنید؛ خواه یک مشاور باشید که به تازگی کسب و کارش را شروع کرده، خواه یک رستوران دار باشید که با […]